Видео

Урок 1 - Амбулаторен лист

Избор на пациент, разглеждане на картона му, както и добавяне / промяна на диагнози

Урок 2 - Амбулаторен лист

Издаване на рецепти и направления за консулт. Повторен амбулаторен лист и рецепта.

Урок 3 - Амбулаторен лист

Попълване на данни от амбулаторно изследване, издаване на болничен лист/и, талон за хоспитализация и ВСД

Урок 4 - Месечни отчети

Съставяне на XML и pdf файлове за отчитане към НЗОК. Допълнителни проверки за коректност на предаваните данни.