Новини

Версия 1.0.1.3

Дадено е начало на електронните имунизации.  За момента от НЗИС се приемат тестово само имунизации срещу Covid-19. Можете да пробвате в менюто еИмунизация в раздела за имунизации на амбулаторния лист:

Въвеждането на телефон и имейл на пациента е задължително. Серийният номер все още не е задължителен.  Ако се прави втора имунизация е необходимо да се посочи НЗИС кода на първата имунизация. НЗОК кодът на имунизация срещу Covid-19 все още не е уточнен. 

Изпращането на имунизацията към тестовата среда става с клик върху бутона в дясно на екана. Необходим е електронен подпис. В момента не запсваме в базата данни върнатите от НЗИС кодове, тъй като те са тестови.

Добавена е възможност за дублиране на код на специалист в направлението за медицинска експертиза. Трябва да се постави, кода, който ще се дублира като първи, след което да се кликне с десен бутон върху реда на направлението за МЕ и от появилото се меню да се избере ‘Копиране’.