Новини

Версия 1.0.1.2

Добавена е информация за изразходваните регулативни стандарти в амбулаторния лист в съответните секции за МДД и консулти. 

Добавена е възможност с оглед на по-лесен преход от старата версия на BetaGP към BetaGP.R2 за  за маркиране на болничен лист като предаден или непредаден, в случаите когато се анулира болничен лист, издаден в старта версия, а трябва да се преиздаде в новата. Това става в  меню ‘Документи’, подменю ‘Журнали’ (екрана за предаване на болнини листи в НОИ)  с десен клик върху определения болничен лист и избор на едната от двете опции.