Финанси

Posted on Описание

Менюто Финанси се достъпва само от титуляра на практиката. То съдържа няколко подменюта – Фактуриране, Ценоразпис, Клиенти, Счетоводство и Издадени документи. Преди да се издаде първата фактура трябва да се зададе начален номер (следващ номер за фирмата на титуляра) в меню Практика подменю Номера на документи. Освен това е важно да се въведат коректно данните […]

Read more >