Справки

Posted on Описание

Справките са важна част от всеки софтуер. Възможността за бърза и подробна справка, която да даде търсената информация е от съществено значение за ефективността в работата. Справките са три основни вида – за пациенти, за прегледи и за издадени документи към амбулаторен лист.

Read more >

Пациенти

Posted on Описание

Данните са пациентите могат да бъдат създадени в софтуера или импортирани. При всички случаи тяхната коректност е важна за цялостаната работа със софтуера.

Read more >