е-Имунизации

Posted on Новини

От днес можете да регистрирате в НЗИС направените имунизации срещу Covid-19 с помощта на BetaGP.R2.  Начина на работа и пълно описание можете да намерите в сайта – меню Документи – Регистриране на имунизация срещу Covid-19 в НЗИС.

Read more >

Версия 1.0.1.4

Posted on Новини

Добавена е справка, подпомагаща съставянето на годишните отчети към РЗИ. В момента справката дава информация за попълването на най-обемните справки за заболявания на пациенти до 18г при проф. прегледи, както и за заболяванията на пациенти до и над 18 регистрирани при прегледи. За да можете да използвате справката е необходимо да импортирате данни и структура […]

Read more >

Версия 1.0.1.3

Posted on Новини

Дадено е начало на електронните имунизации.  За момента от НЗИС се приемат тестово само имунизации срещу Covid-19. Можете да пробвате в менюто еИмунизация в раздела за имунизации на амбулаторния лист: Въвеждането на телефон и имейл на пациента е задължително. Серийният номер все още не е задължителен.  Ако се прави втора имунизация е необходимо да се […]

Read more >

Версия 1.0.1.2

Posted on Новини

Добавена е информация за изразходваните регулативни стандарти в амбулаторния лист в съответните секции за МДД и консулти.  Добавена е възможност с оглед на по-лесен преход от старата версия на BetaGP към BetaGP.R2 за  за маркиране на болничен лист като предаден или непредаден, в случаите когато се анулира болничен лист, издаден в старта версия, а трябва […]

Read more >