Потребители

Posted on Описание

Потребителите са важна част от сигурността и защитата на данните в BetaGP.R2. Видовете потребители, техните права и начина за добавяне и редактирани са описани в тази тема.

Read more >

Практика

Posted on Описание

Данните на практиката се използват буквално във всеки документ, съставян с помощта на софтуера. Правилното им попълване е гаранция за коректно издадени документи.

Read more >

Номенклатури

Posted on Описание

Номенклатурите са съставени от потребителя списъци, необходими за текущата работа – анамнези, обективни състояния, амбулаторни изследвания. В тази част се дефинират профилактичните и диспансерни дейности.

Read more >