Имунизации

Posted on Описание

Имунизациите се валидират съобразно вида като партидния номер е задължителен. Автоматично се попълват данните им в полето за Терапия на амб. лист.

Read more >