Версия 1.0.1.1

Posted on Новини

Добавена е възможност за издаване на електронно направление за PCR тест. Повече информация за начина на издаването или анулирането му , можете да намерите в описанието на BetaGP.R2.

Read more >

Версия 1.0.1.0

Posted on Новини

Добавена е възможност за импорт на лабораторни изследвания, експортирани от старата версия на BetaGP за произволен период от време. Целта е да не се импортират всички листи от старата версия за години назад, а само данни, които са необходими – например имунизации и МДД. Импорта става от меню Настройки, подменю Импорт, Импорт от BetaGP, Лабораторни […]

Read more >

Версия 1.0.0.9

Posted on Новини

Добавен е експорт на XML отчети към НЗОК. Това позволява директно предаване на файлове в ПИС, с което се избягва сложната процедура по подписване на файловете в сайта на НЗОК. Осигурена е и проверка на валидността на файловете преди изпращане. 

Read more >

Версия 1.0.0.8

Posted on Новини

 Добавена е възможност за издаване на медицинско свидетелство за водач на МПС и медицинско свидетелство за работа. Създаден е регистър на издадените документи с номер и дата на издаване. Справката дава информация за период, вид на документа, лице на което е издаден документа и потребител, който е създал документа.

Read more >

Версия 1.0.0.7

Posted on Новини

Променено е направлението за ТЕЛК, добавена е възможност за въвеждане на неограничен брой диагнози и документи. Добавени са отметки за наличие на съществуващи изследвания на пациента, назначени в минало време, по друг повод или от друг лекар, чиито резултати могат да се използват за приключване на профилактичната карта.

Read more >

Версия 1.0.0.6

Posted on Новини

 Добавено е автоматично обновяване на версиите, след вдигнат флаг за нова версия в лентата на основния екран. Прегледи Добавена е възможност за дефиниране на анамнеза, об. статус (мъж/жена), амб. изследвания, МДД и консулти за проф. прегледи и дисп. прегледи с автоматично зареждане на последни направени изследвания и данни от последна проф. карта. Добавена е възможност […]

Read more >

Версия 1.0.0.5

Posted on Новини

Прегледи Променен е начина на работа при издаване на МДД, по подобен начин на работа в старата BetaGP. В списъка с диагнози на текущия пациент е добавена визуализация за присъствие на диагноза в списъка на диспансерни диагнози на ОПЛ, НЗОК и специалист. Добавени са редица проверки при изписване на медикаменти по НЗОК, както и при […]

Read more >

Версия 1.0.0.4

Posted on Новини

 Прегледи Променен е начина на работа при издаване на рецепти, максимално е доближен до начина на работа в старата BetaGP. Добавени са документи – Етапна епикриза, Бързо известие и мед. бележка. Променено е удостоверението за ТЕЛК. Импорт Добавен е импорт на диспансерни пациенти в базата данни на НЗОК и гъвкав начин за сравнение на диспансерния […]

Read more >

Версия 1.0.0.3

Posted on Новини

 Планове Добавени са планове за профилактика до и над 18г, както и за диспансерни прегледи Импорт Добавен е импорт на пациенти от XML файл, съставен по схемата за експорт на новозаписани пациенти към НЗОК. Пациенти Добавено е търсене по име на пациент, независимо дали въведеното е на кирилица или латиница

Read more >

Версия 1.0.0.2

Posted on Новини

Прегледи Печатът на документите, създадени с амб, лист (рецепти, направления и т.н.) се осъществява в момента на записа – всички едновременно. Всички са в 1 екземпляр с изключение на тройните рецепти и направленията за хоспитализация и МЕ, които са в 2 екземпляра. В последните два случая амб. лист също се печата в 2 екземпляра. Дадена […]

Read more >