Справки

Posted on Описание

Справките са важна част от всеки софтуер. Възможността за бърза и подробна справка, която да даде търсената информация е от съществено значение за ефективността в работата. Справките са три основни вида – за пациенти, за прегледи и за издадени документи към амбулаторен лист.

Read more >

Профилактични прегледи

Posted on Описание

Коректното въвеждане н профилактичните предгледи обикновено е сложно и обусловено от множество изисквания. Помощта на софтуера е от съществено значение за правилното им отчитане и съответно заплащане.

Read more >

Болнични листи

Posted on Описание

Болничните листи са ужасно лесни с BetaGP.R2. Автоматично попълване на данни по подразбиране, извличане на стари данни за работодатели, проверка за коректност са смо малка част от подкрепата на софтуера при издаването им.

Read more >