Новини

Версия 1.0.1.4

Добавена е справка, подпомагаща съставянето на годишните отчети към РЗИ.

В момента справката дава информация за попълването на най-обемните справки за заболявания на пациенти до 18г при проф. прегледи, както и за заболяванията на пациенти до и над 18 регистрирани при прегледи.

За да можете да използвате справката е необходимо да импортирате данни и структура за РЗИ отчетите. Това става от меню Настройки, подменю Импорт, Номенклатури, РЗИ отчети. Импортирайте данните от трите подменюта на РЗИ Отчети по познатия вече начин от бутона за импорт в лентата.

Следвашата стъпка при разработката на тези отчети ще е да се регистрира информация за персонала и оборудването на лек. кабинети, както и записа на данните във файлове, които се предават в РЗИ.

Добавен е бутон за информация за необходимите дейности при профилактичен преглед над 18год – в дясната част на лентата за профилактика.