Цени

Годишен абонамент за съществуващи клиенти на BetaGP

Таксата за актуализиране и поддръжка през 2021 г. е 450лв. За всяко едно допълнително работно място се заплаща сума от 400лв.

Може да заплатите по банков път по сметка: BG60RZBB91551031884701, BIC: RZBBBGSF  – Брайт Инфо Тех ЕООД. Като основаниe за заплащане посочете –  абонамент за ползване и обновяване BetaGP.R2 – 12 месеца

Годишен абонамент за нови клиенти

Цената за 12 месечния период на актуализации и поддръжка за лекари използващи друг софтуер за ОПЛ и потребители на стари версии на BetaGP, които са прекратили абонамента си е 500лв. Банковата сметка е посочена по-горе.

Инсталиране, обработка, импорт и възстановяване на данни

Цените за тези услуги се определят от обема и сложността на данните, като са специфични за всеки отделен случай.