Отзиви

д-р Карагьозова

член на УС на НСОПЛБ и председател на СОПЛР

Новата програма е революционно по-бърза в работата. Самата програма те води интуитивно. Всичко се вижда много по-бързо, ясно и точно. И по-конкретно казано:

1. При писане на нов амбулаторен лист веднага в самия лист се вижда кога е бил предишния профилактичен или диспансерен преглед, имунизации и дали подлежи на тоя тип прегледи.
2. Картона на всеки пациент се отваря много лесно още по време на писане на новия лист, както и всички документи издадени към старите амбулаторни листи. Всичко става за секунди.
3. Програмата поддържа план за предстоящите диспансерни и профилактични прегледи, достъпен веднага по време на писане на амбулаторния лист.
4. Още при избор на пациент при писане на нов амбулаторен лист, програмата автоматично прави проверка в НАП и НОИ за актуален здравноосигурителен и пенсионен статус. Не се чудиш дали е осигурен и да губиш време с други проверки по сайтовете на НАП и НОИ.
5. Още по-лесно от преди се пишат рецепти, МДД, СИМП.
6. При писане на амбулаторния лист има достатъчно „подсказки“ и контроли които много помагат в правилното завършване на листа за да не бъдат отхвърлени от заплащане от НЗОК.
7. Има раздел с голям набор от проверки на месечните отчети, които предпазват от нежелани санкции от НЗОК.
8. Месечните отчети стават за 10 пъти по-кратко време от преди.
9. Колегите които работят на повече от един компютър, забравят за обединяването на данни в края на месеца. Данните се съхраняват през цялото време на една-единствена машина и са винаги актуални.
10. И още много други предимства, за които не се сещам защото вече съм свикнала с тях и ги смятам за даденост.

Като недостатък бих посочила:
1. Изисква ден-два за да свикне погледа с новата визия на програмата. Но с хубавото се свиква бързо и после не искаш дори да си помисляш за връщане към старата програма.