Често задавани въпроси

Съществуващите клиенти на BetaGP трябва да експортират данните за практиката, пациентите и прегледите, които ще се импортират в новата версия. Добавен е експорт и на имунизации на пациенти (в случай, че не се импортират всички прегледи), анамнези и обективни състояния. От миналата година в старата версия са активни бутони за експорт на данни в BetaGP.R2. Нови клиенти могат да използват данните за пациенти от сайта на НЗОК, като свалят съответните файлове от сайта.

  1.  Лицензирайте BetaGP.R2 – след като кликнете върху плочката Лиценз в началния екран – въведете БУЛСТАТ-а на практиката.
  2.  Променете данните на потребителя по подразбиране (Doc) с данните за УИН на титуляра на практиката. Не забравяйте, че трябва да въведете трите имена и УИН на лекаря като потребителско име. Това означава, че при следващото влизане ще въвеждете Вашият УИН вместо Doc.
  3. Променете паролата си от иконата за потребителски настройки в горния десен ъгъл на екрана.
  4.  Въведете началните номера на документи, с които ще започнете – меню практика, подменю Номера на документи.
  5. Импортирайте данни – меню Настройки, подменю Импорт. Ако имате данни от старата версия на BetaGP – импортирайте от BetaGP, ако сте нов клиент – от НЗОК.
  6.  Готови сте да започнете работа с BetaGP.R2.Т

Да, старта версия на BetaGP, която имате инсталирана ще продължи да работи. Ще можете да правите всички необходими справки както досега. Текущата дейност обаче трябва да се въвежда в BetaGP.R2

В BetaGP.R2  има предвиден Импорт от НЗОК. Може да използвате файловете, които сте подавали за отчет и съответно да ги импортирате месец за месец.

Не, версията на BetaGP.R2, която се разпространява в момента не е регистрирана като СУПТО и е чисто медицински софтуер. Няма връзка с касов апарат и няма характеристиките на СУПТО.

ОПЛ, които ползват старата версия BetaGP, могат да продължат с новата версия BetaGP.R2 без никакво допълнително заплащане. Заплатеният абонамент се прехвърля върху BetaGP.R2. За нови клиенти цената на 1 годишен лиценз и абонаментна поддръжка е 420.00лв.