Версия 1.0.0.7

Posted on Новини

Променено е направлението за ТЕЛК, добавена е възможност за въвеждане на неограничен брой диагнози и документи. Добавени са отметки за наличие на съществуващи изследвания на пациента, назначени в минало време, по друг повод или от друг лекар, чиито резултати могат да се използват за приключване на профилактичната карта.

Read more >

Версия 1.0.0.6

Posted on Новини

 Добавено е автоматично обновяване на версиите, след вдигнат флаг за нова версия в лентата на основния екран. Прегледи Добавена е възможност за дефиниране на анамнеза, об. статус (мъж/жена), амб. изследвания, МДД и консулти за проф. прегледи и дисп. прегледи с автоматично зареждане на последни направени изследвания и данни от последна проф. карта. Добавена е възможност […]

Read more >

Версия 1.0.0.5

Posted on Новини

Прегледи Променен е начина на работа при издаване на МДД, по подобен начин на работа в старата BetaGP. В списъка с диагнози на текущия пациент е добавена визуализация за присъствие на диагноза в списъка на диспансерни диагнози на ОПЛ, НЗОК и специалист. Добавени са редица проверки при изписване на медикаменти по НЗОК, както и при […]

Read more >

Версия 1.0.0.4

Posted on Новини

 Прегледи Променен е начина на работа при издаване на рецепти, максимално е доближен до начина на работа в старата BetaGP. Добавени са документи – Етапна епикриза, Бързо известие и мед. бележка. Променено е удостоверението за ТЕЛК. Импорт Добавен е импорт на диспансерни пациенти в базата данни на НЗОК и гъвкав начин за сравнение на диспансерния […]

Read more >

Версия 1.0.0.3

Posted on Новини

 Планове Добавени са планове за профилактика до и над 18г, както и за диспансерни прегледи Импорт Добавен е импорт на пациенти от XML файл, съставен по схемата за експорт на новозаписани пациенти към НЗОК. Пациенти Добавено е търсене по име на пациент, независимо дали въведеното е на кирилица или латиница

Read more >

Версия 1.0.0.2

Posted on Новини

Прегледи Печатът на документите, създадени с амб, лист (рецепти, направления и т.н.) се осъществява в момента на записа – всички едновременно. Всички са в 1 екземпляр с изключение на тройните рецепти и направленията за хоспитализация и МЕ, които са в 2 екземпляра. В последните два случая амб. лист също се печата в 2 екземпляра. Дадена […]

Read more >

Версия 1.0.0.1

Posted on Новини

BetaGP.R2 е наличен за изтегляне. Версията 1.0.0.0 е без финансова част. Клиентите могат да импортират данните си и да разгледат начина на работа.

Read more >