Версия 1.0.1.2

Posted on Новини

Добавена е информация за изразходваните регулативни стандарти в амбулаторния лист в съответните секции за МДД и консулти.  Добавена е възможност с оглед на по-лесен преход от старата версия на BetaGP към BetaGP.R2 за  за маркиране на болничен лист като предаден или непредаден, в случаите когато се анулира болничен лист, издаден в старта версия, а трябва […]

Read more >

Импорт на данни от BetaGP2008 в BetaGP.R2

Posted on Новини

Данните от BetaGP 2008 се импортират обикновено преди започвaне на работа с BetaGP.R2. Реда за импорт е – данни на практиката, данни за пациентите, данните за прегледите (файловете с данни са месец по месец) и данни от профилактични карти (за същия период, за който са импортирани прегледи). Данните за прегледите има смисъл да се импортират […]

Read more >

Експорт на данни от BetaGP 2008

Posted on Новини

При премиаването от старата версия на BetaGP към новата BetaGP.R2 е важно да се обърне внимание на следното: Необходимо е да се направи инсталация на софтуера и базата данни. Извършва се от фирма Брайт. От старата версия на BetaGP се прави експорт на следните данни: Данни на практиката Данни за пациенти Данни за прегледи (от екрана […]

Read more >

Електронно направление за PCR тест

Posted on Описание

От 01.12.2020 е възможно подаването на електронно направление към НЗИС. Това означава, че за определени кодове на МДД ще може да се изпрати информация за издаденото направление към НЗИС и да се получи обратно код, с който пациентът може да направи назначеното изследване в лаборатория. За тези направления няма да се печата хартиен вариант на […]

Read more >