Версия 1.0.1.1

Posted on Новини

Добавена е възможност за издаване на електронно направление за PCR тест. Повече информация за начина на издаването или анулирането му , можете да намерите в описанието на BetaGP.R2.

Read more >

Финанси

Posted on Описание

Менюто Финанси се достъпва само от титуляра на практиката. То съдържа няколко подменюта – Фактуриране, Ценоразпис, Клиенти, Счетоводство и Издадени документи. Преди да се издаде първата фактура трябва да се зададе начален номер (следващ номер за фирмата на титуляра) в меню Практика подменю Номера на документи. Освен това е важно да се въведат коректно данните […]

Read more >

Отчети

Posted on Описание

Менюто Отчети се достъпва само от титуляра на практиката. Отчетите към НЗОК се съставят на база въведените данни, като има възможност да се направят редица проверки преди това. Изпращането на файловете става от софтуера с помощта на електронен подпис на титуляра. Екрана е разделен на няколко менюта и подменюта. Първото меню Заплащана дейност е разделено […]

Read more >