Версия 1.0.1.0

Posted on Новини

Добавена е възможност за импорт на лабораторни изследвания, експортирани от старата версия на BetaGP за произволен период от време. Целта е да не се импортират всички листи от старата версия за години назад, а само данни, които са необходими – например имунизации и МДД. Импорта става от меню Настройки, подменю Импорт, Импорт от BetaGP, Лабораторни […]

Read more >

Актуализиране на BetaGP.R2

Posted on Описание

Актуализациите на BetaGP.R2 са максимално улеснени. При поява на по-нова от използваната версия, в горната лента на основния екран се появява червен флаг: Достатъчно е да се кликне върху червения флаг и да се потвърди актуализирането на софтуера: Преди да потвърдите актуализирането е необходимо да запишете ако имате въведените данни защото BetaGP.R2 ще се затвори […]

Read more >