Версия 1.0.0.9

Posted on Новини

Добавен е експорт на XML отчети към НЗОК. Това позволява директно предаване на файлове в ПИС, с което се избягва сложната процедура по подписване на файловете в сайта на НЗОК. Осигурена е и проверка на валидността на файловете преди изпращане. 

Read more >