Версия 1.0.0.8

Posted on Новини

 Добавена е възможност за издаване на медицинско свидетелство за водач на МПС и медицинско свидетелство за работа. Създаден е регистър на издадените документи с номер и дата на издаване. Справката дава информация за период, вид на документа, лице на което е издаден документа и потребител, който е създал документа.

Read more >