Справки

Posted on Описание

Справките са важна част от всеки софтуер. Възможността за бърза и подробна справка, която да даде търсената информация е от съществено значение за ефективността в работата. Справките са три основни вида – за пациенти, за прегледи и за издадени документи към амбулаторен лист.

Read more >

Регистри

Posted on Описание

От съществено значение за заплащане на диспансерните прегледи, извършени от ОПЛ е да има информация, кои диагнози са включени в диспансерния регистър на НЗОК и да се коригира диспансерния регистър така, че да се синхронизира с този в НЗОК.

Read more >

Потребители

Posted on Описание

Потребителите са важна част от сигурността и защитата на данните в BetaGP.R2. Видовете потребители, техните права и начина за добавяне и редактирани са описани в тази тема.

Read more >

Практика

Posted on Описание

Данните на практиката се използват буквално във всеки документ, съставян с помощта на софтуера. Правилното им попълване е гаранция за коректно издадени документи.

Read more >

Номенклатури

Posted on Описание

Номенклатурите са съставени от потребителя списъци, необходими за текущата работа – анамнези, обективни състояния, амбулаторни изследвания. В тази част се дефинират профилактичните и диспансерни дейности.

Read more >

Пациенти

Posted on Описание

Данните са пациентите могат да бъдат създадени в софтуера или импортирани. При всички случаи тяхната коректност е важна за цялостаната работа със софтуера.

Read more >