Версия 1.0.0.6

Posted on Новини

 Добавено е автоматично обновяване на версиите, след вдигнат флаг за нова версия в лентата на основния екран. Прегледи Добавена е възможност за дефиниране на анамнеза, об. статус (мъж/жена), амб. изследвания, МДД и консулти за проф. прегледи и дисп. прегледи с автоматично зареждане на последни направени изследвания и данни от последна проф. карта. Добавена е възможност […]

Read more >