Версия 1.0.0.5

Posted on Новини

Прегледи Променен е начина на работа при издаване на МДД, по подобен начин на работа в старата BetaGP. В списъка с диагнози на текущия пациент е добавена визуализация за присъствие на диагноза в списъка на диспансерни диагнози на ОПЛ, НЗОК и специалист. Добавени са редица проверки при изписване на медикаменти по НЗОК, както и при […]

Read more >