Версия 1.0.0.4

Posted on Новини

 Прегледи Променен е начина на работа при издаване на рецепти, максимално е доближен до начина на работа в старата BetaGP. Добавени са документи – Етапна епикриза, Бързо известие и мед. бележка. Променено е удостоверението за ТЕЛК. Импорт Добавен е импорт на диспансерни пациенти в базата данни на НЗОК и гъвкав начин за сравнение на диспансерния […]

Read more >