Версия 1.0.0.1

Posted on Новини

BetaGP.R2 е наличен за изтегляне. Версията 1.0.0.0 е без финансова част. Клиентите могат да импортират данните си и да разгледат начина на работа.

Read more >