Новини

Версия 1.0.0.7

  1. Променено е направлението за ТЕЛК, добавена е възможност за въвеждане на неограничен брой диагнози и документи.
  2. Добавени са отметки за наличие на съществуващи изследвания на пациента, назначени в минало време, по друг повод или от друг лекар, чиито резултати могат да се използват за приключване на профилактичната карта.