Актуализиране на BetaGP.R2

Описание

Актуализациите на BetaGP.R2 са максимално улеснени. При поява на по-нова от използваната версия, в горната лента на основния екран се появява червен флаг: Достатъчно е да се кликне върху червения флаг и да се потвърди актуализирането на софтуера: Преди да потвърдите актуализирането е необходимо да запишете ако имате въведените данни защото BetaGP.R2 ще се затвори […]

Read more >

Версия 1.0.0.9

Новини

Добавен е експорт на XML отчети към НЗОК. Това позволява директно предаване на файлове в ПИС, с което се избягва сложната процедура по подписване на файловете в сайта на НЗОК. Осигурена е и проверка на валидността на файловете преди изпращане. 

Read more >

Версия 1.0.0.8

Новини

 Добавена е възможност за издаване на медицинско свидетелство за водач на МПС и медицинско свидетелство за работа. Създаден е регистър на издадените документи с номер и дата на издаване. Справката дава информация за период, вид на документа, лице на което е издаден документа и потребител, който е създал документа.

Read more >

Справки

Описание

Справките са важна част от всеки софтуер. Възможността за бърза и подробна справка, която да даде търсената информация е от съществено значение за ефективността в работата. Справките са три основни вида – за пациенти, за прегледи и за издадени документи към амбулаторен лист.

Read more >

Регистри

Описание

От съществено значение за заплащане на диспансерните прегледи, извършени от ОПЛ е да има информация, кои диагнози са включени в диспансерния регистър на НЗОК и да се коригира диспансерния регистър така, че да се синхронизира с този в НЗОК.

Read more >

Потребители

Описание

Потребителите са важна част от сигурността и защитата на данните в BetaGP.R2. Видовете потребители, техните права и начина за добавяне и редактирани са описани в тази тема.

Read more >

Практика

Описание

Данните на практиката се използват буквално във всеки документ, съставян с помощта на софтуера. Правилното им попълване е гаранция за коректно издадени документи.

Read more >